หมวดหมู่: สินค้า

แก๊ส(น้ำมัน) หม้อต้มน้ำร้อนแบบแยกส่วน

แก๊ส(น้ำมัน) หม้อต้มน้ำร้อนแบบแยกส่วน

 จัดอันดับพลังงานความร้อน: 0.7-14Mw

 จัดอันดับประสิทธิภาพเชิงความร้อน: 91-96%

 ความกดดัน: ≤1.25MPa

เชื้อเพลิงที่มีอยู่: ก๊าซธรรมชาติ, น้ำมันเบา, ฯลฯ.

แก๊ส(น้ำมัน) หม้อไอน้ำแบบยิงแนวตั้ง

แก๊ส(น้ำมัน) หม้อไอน้ำแบบยิงแนวตั้ง: A Compact and Efficient Solution for Industrial Applications

 จัดอันดับพลังงานความร้อน: 0.5-1.0ไทย

 จัดอันดับประสิทธิภาพเชิงความร้อน: 95-96%

 ความกดดัน: ≤0.8MPa

 เชื้อเพลิงที่มีอยู่: ก๊าซธรรมชาติ, ก๊าซปิโตรเลียมเหลว, ฯลฯ.

แก๊ส(น้ำมัน) หม้อไอน้ำแบบท่อน้ำดับเพลิง

แก๊ส(น้ำมัน) หม้อไอน้ำแบบท่อน้ำดับเพลิง

 จัดอันดับพลังงานความร้อน: ≥10t/ชม

 จัดอันดับประสิทธิภาพเชิงความร้อน: 100-104%

 ความกดดัน: ≤2.5MPa

 เชื้อเพลิงที่มีอยู่: ดีเซล, น้ำมันหนัก, ก๊าซธรรมชาติ, แก๊สเมือง, ก๊าซปิโตรเลียมเหลว, ฯลฯ.

แก๊ส(น้ำมัน) หม้อต้มไอน้ำแบบบูรณาการ

เดอะแก๊ส(น้ำมัน) หม้อต้มไอน้ำแบบบูรณาการ: An Innovative Solution for Efficient Energy Generation

จัดอันดับพลังงานความร้อน: 1-20ไทย

จัดอันดับประสิทธิภาพเชิงความร้อน: 100-104%

ความกดดัน: ≤3.82MPa

เชื้อเพลิงที่มีอยู่: น้ำมันหนัก, ดีเซล, ก๊าซธรรมชาติ, แก๊สเมือง, ฯลฯ.

แก๊ส(น้ำมัน) หม้อไอน้ำแบบแยกส่วน

แก๊ส(น้ำมัน) หม้อไอน้ำแบบแยกส่วน

 จัดอันดับพลังงานความร้อน: 1-20ไทย

 จัดอันดับประสิทธิภาพเชิงความร้อน: 97-100%

 ความกดดัน: ≤3.82MPa

 เชื้อเพลิงที่มีอยู่: ดีเซล, น้ำมันหนัก, ก๊าซธรรมชาติ, แก๊สเมือง, ฯลฯ.

หม้อต้มไอน้ำแบบใช้แก๊ส θrion

หม้อต้มไอน้ำแบบใช้แก๊ส θrion

จัดอันดับพลังงานความร้อน: 1-20ไทย

จัดอันดับประสิทธิภาพเชิงความร้อน: 100-104%

ความกดดัน: ≤1.6MPa

เชื้อเพลิงที่มีอยู่: ก๊าซธรรมชาติ